Mediation coaching Drenthe begeleidt onderhandelingen en ondersteunt cliënten bij zelfgekozen doelen.

Mediation Drenthe richt zich op herstel van vertrouwen en communicatie. Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zijn belangrijke kenmerken bij deze vorm van conflicthantering. De mediator is een onafhankelijke derde die partijen helpt eigen oplossingen te vinden die voor beiden aanvaardbaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat mediation een hoog slagingspercentage heeft en partijen over het algemeen tevreden zijn. Het merendeel zou in de toekomst opnieuw kiezen voor mediation in een conflictsituatie.

Bij coaching Drenthe wordt begeleiding geboden bij vragen rondom persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, assertiviteit, zelfvertrouwen, omgaan met stress, communicatie en gedrag. Het is toekomstgericht. Er wordt de cliënt een spiegel voorgehouden. De coach motiveert de cliënt om tot de gewenste verandering of oplossing van het probleem te komen. De cliënt wordt uitgedaagd en gestimuleerd om gewenste veranderingen in gang te zetten zodat persoonlijke en/of carrière doelen gerealiseerd kunnen worden.

 

NaamloosNaamloos-1hightrust